Notă de informare

 

Impact Developer & Contractor SA persoana juridica romana, avand sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, Willbrook Platinum Business & Convention Center, Cladirea A, etajul 1, sectorul 1, cod postal 077190, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7228/2018, Cod Unic de Inregistrare 1553483, cont nr. RO83BTRL05001202G09191XX, deschis la Banca Transilvania va prelucra datele personale ale utilizatorilor site-ului club.greenfieldresidence.ro site-ul dedicat Wellness Club By Greenfield. în calitate de operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul abonării la comunicările comerciale dorește să vă aducă la cunoștință modul în care sunt prelucrate aceste date.

Pentru scopul abonării la comunicările comerciale si primiriii de informatii din partea Wellness Club By Greenfield pot fi implicați alți operatori, respectiv alte societăți afiliate Grupului Impact Developer & Contractor SA si anume Actual Invest House SRL, societatea care opereaza Wellness Club By Greenfield.

 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor dumneavoastră are scopul de a permite gestionarea comunicărilor comerciale și ne permite să: vă transmitem informati  privind noutățile, evenimentele/concursurile și promoțiile organizate de către operatori, dar fără a ne limita la acestea.

În aceste condiții, prin utilizarea unui API se vor transmite în platforma de gestionare a consimțămintelor numai informații referitoare la: nume, prenume, adresa de e-mail, sursa, data și ora completarii formularului.

 

Temeiul prelucrării

Prelucrăm datele dumneavoastră în scopurile de mai sus în temeiul consimțământului expres manifestat de către dumneavoastră prin completarea formularului de contact.

Tipuri de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării:

- Obligatorii: nume, prenume, adresa de e-mail;

- Opțional: numărul de telefon;

- Observate: data și ora abonării, adresa IP, sursa de pe care s-a realizat abonarea.

Nefurnizarea datelor cu caracter obligatoriu va conduce la imposibilitatea folosirii serviciului.

 

Sursa datelor

Datele dumneavoastră - respectiv numele, prenumele, data și ora completarii formularului adresa de email si/ sau numarul de telefon au ca sursă formularul  de pe website-ul nostru club.greenfieldresidence.ro, si, dupa caz, contul de membru în cazul în care ati devenit membru al Wellness Club by Greenfield.

 

Categorii de persoane vizate

Utilizatorii website-ului care completeaza formularul rapid din site, persoanele fizice care se prezintă în recepţia Wellness Club By Greenfield în vederea încheierii contractelor de membru, persoanele fizice care încheie contractele de membru la distanţă, vizitatorii Clubului care îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor lor personale de către Wellness Club By Greenfield în vederea transmiterii comunicărilor comerciale.

 

Destinatarii datelor

Datele dumneavoastră nu fac obiectul transferului în afara României.

 

Durata de stocare

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate până la exercitarea dreptului de ștergere. În cazul în care exercitați numai un drept de opoziție în ceea ce privește comunicările comerciale, acestea nu vor fi șterse, ci numai marcate în mod corespunzător, astfel încât pe viitor să nu mai primiți astfel de comunicări. Cu titlu general, datele dumneavoastră vor fi stocate timp de 3 ani de la obținerea consimțământului sau de la ultima interacțiune cu dumneavoastră.

 

Măsuri privind colectarea datelor cu caracter personal

În ceea ce privește datele cu caracter personal colectate acestea sunt transmise prin intermediul unui API către baza de date care gestionează consimțămintele.

În vederea asigurării respectării principiului exactității datelor, utilizarea adresei de e-mail drept canal de comunicare se va demara numai după parcurgerea de către dumneavoastră a procesului de confirmare a adresei de e-mail.

 

Exercitarea drepturilor

Conform Regulamentului 2016/679/UE, aveţi o serie de drepturi referitoare la modul în care companiile și organizațiile vă prelucrează datele cu caracter personal, respectiv:

  • Dreptul de retragere a consimțământului – care nu aduce atingere prelucrării efectuate în perioada de valabilitate a acestui consimțământ și care poate fi exercitat oricând prin apăsarea link-ului de unsubscribe disponibil în fiecare comunicare comercială transmisă sau prin formularea unei cereri de retragere a consimțământului catre adresa dpo@impactsa.ro. Acest drept poate fi exercitat cu privire la oricare dintre canalele de comunicare.
  • Dreptul de a fi informat se referă la obligația noastră de a vă furniza informații corecte cu privire la prelucrarea datelor, în ceea ce privește modul în care sunt utilizate datele dumneavoastră cu caracter personal;
  • Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că vă prelucrăm sau nu date cu caracter personal, iar daca da, vă oferim accesul la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate. Aveți, de asemenea, dreptul de a obține o copie a datelor pe care le prelucrăm în ceea ce vă privește;
  • Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteți primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat precum și transmiterea acestor date altui operator;
  • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru.
  • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;
  • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă ca aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, retragerea consimțământului, opunerea la prelucrare, colectarea ilegală, ștergerea pentru respectarea unei obligații legale sau colectarea făcută cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumita perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegala dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care nu mai avem nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le solicitați pentru apărarea unui drept în instanță sau dacă v-ați opus prelucrării.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care am soluționat o cerere privind exercitarea unui drept, aveți dreptul de a vă adresa cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.